Pěstební substráty

Nejpoužívanějšími pěstebními substráty jsou: zemina, kokosové vlákno, kamenná vlna a jílové kuličky. Méně známými a používanými jsou rýžové plevy, lávové kameny, písek, mapito, perlit nebo třeba vermikulit. 

Při volbě pěstebního substrátu musíme brát zřetel na jejich základní atributy jako například  kapacita zadržování vody, obsah kyslíku při dosažení maxima zadržovací kapacity, inertnost nebo recyklovatelnost substrátu a s tím spojenou zátěž pro životní prostředí.

Pojďme se nyní podívat na jednotlivé substráty podrobněji:

Zemina

Jedno pěstitelské přísloví říká: zemina odpouští, hydroponie trestá a to z toho důvodu, že zemina je vše jen né inertní. Probíhá v ní neustále řada chemických a biologických procesů. Díky tomu se lépe vypořádá například s kolísajícím PH zálivky, přehnojením nebo nedostatečnou zálivkou. Následky se objeví za delší dobu než u jiných pěstebních substrátů a pěstitel má tak více času identifikovat problém a vyřešit ho. Výhodou je i finanční nenáročnost. Hodí se především pro outdoorové pěstování a začínající pěstitele. Další předností je, že si můžete vybrat, zda budete hnojit minerálními nebo organickými hnojivy. Organická hnojiva navíc nemusíte dodávat pouze zálivkou, ale přimícháte je přímo do substrátu. U organického pěstování navíc odpadá starost s měřením PH a EC zálivky, protože organická hnojiva fungují na trochu jiném principu než ta minerální. Tomuto tématu se budu blíže věnovat v článku "Způsoby kultivace". 

Náš Tip: Většina pěstitelů používá zbytečně velké květináče. Ideální je mít cca 50 litrů zeminy na m2.

 

Kokosové vlákno

Kokosové vlákno jak název napovídá je vedlejší produkt vznikající při zpracování kokosových ořechů. Jde o snadno recyklovatelné medium šetrné k životnímu prostředí. Je vnímáno jako přechodový můstek mezi klasickým a hydroponickým pěstováním a to z toho důvodu, že neobsahuje kromě draslíku prakticky žádné živiny a naopak má tendenci vázat vápník. Proto by se měl vždy hnojit speciálními hnojivy pro něj určenými. Kokosové vlákno se používá samostatně nebo v kombinaci se zeminou, perlitem, keramzitem, nebo rockwoolem.

Náš Tip: Většina pěstitelů  mění substrát mezi jednotlivými cykly, pokud však po sklizni odstraníte starý kořenový bal a vypláchnete zbytky živin demineralizátorem můžete použít kokosový substrát na 2-3 pěstební cykly bez změn fyzikálně chemických vlastností substrátu.

Lignocel - kokosový substrát 8l | TeraPlus.cz 

Kamenná vlna

Tento substrát je volbou číslo 1 profesionálních komerčních pěstitelů po celém světě. Je levný, zachovává si relativně vysoký obsah kyslíku i při dosažení maximální saturace živným roztokem a je zcela inertní, takže pěstiteli poskytuje maximální kontrolu nad kořenovou zónou. Další výhodou je jeho velice nízká váha a tím pádem i lehká manipulace. Nevýhodou je, že se před užitím musí kvůli vysokému obsahu vápníku z výroby nejdříve pufrovat vodou s upraveným PH na 5.5.

Náš Tip: U rockwoolu platí, že měně znamená více. Zcela dostačující je mít cca 10L substrátu na m2. Substrát by měl ideálně každou noc skoro úplně vyschnout a zároveň by poslední zavlažovaní mělo proběhnout 1-3 hodiny před zhasnutím lamp. 

 GRODAN pěstební kostka 7x7x6,5cm | Grow Garden.cz

Jílové kuličky (hydroton)

Jílové kuličky se používají jako příměs do substrátu kvůli lepšímu provzdušnění a současně snížení maximální zadržovací kapacity vody. Samostatně se používají především v hydroponických systémech typu ebb a flow nebo tzv. dutch bucket system. Stejně jako kamenná vlna je tento substrát zcela inertní a také se musí před použitím napufrovat vodou s upraveným PH 5.5

Náš Tip: Jílové kuličky jsou tak vzdušné, že rostliny v nich zasazené prosperují i při permanentní drip závlaze. Odpadá tak starost s nastavováním délky a četnosti zavlažovacích cyklů.

ODLA Growing media , clay pellets, 5.3 qt (5 l) - IKEA CA

 

 

Naše firma pěstuje klony standartně v rašelinových paperpotech, jelikož většina pěstitelů používá zeminu nebo kokosový substrát . Na objednávku děláme klony do kostiček z rockwoolu o průměru 25mm a v nejbližší době začneme propagovat klony i bez jakéhokoliv média.